ผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นอายุไม่เกิน10ปี ชนะเลิศ ด.ญ.สิริน บุตรสำราญ รองฯ1 ด.ช. สันณ์ กางกรณ์ รองฯ2 ด.ช. พชรพงษ์ ปัญโญใหญ่ รองฯ3 ด.ช. จุฑามาศ พันงอก รุ่นอายุไม่เกิน10ปีหญิง ชนะเลิศ ด.ญ. อรชพร จันทร์พุฒ รองฯ1 ด.ญ. ปิ่นปรัชญา หนูดาษ รองฯ2 ด.ญ. รวิสรา อินทรบำรุง รุ่นอายุไม่เกิน12ปี ชนะเลิศ ด.ช.ธีวสุ ศิลาแดง รองฯ1 ด.ช.วายุ พรมสงฆ์ รองฯ2 ด.ช.เสก กางกรณ์ รองฯ3 ด.ช.สองเกษม อุปจันทร์ รุ่นอายุไม่เกิน12ปี หญิง ชนะเลิศ ด.ญ.ภคพร งอกสิงห์…

[:th]การแข่งขันหมากรุกไทยเพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ณ วัดไผ่แหลมธรรมราม ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง[:]

[:th]นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถ้วยรางวัลในนามสมาคมให้กับพระครูอุปถัมภ์ธรรมรังษี เพื่อมอบให้กับนักกีฬาหมากรุกไทย จำนวน 2 รางวัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลมารยาทดีเด่น พ.ต.อ.เสรี เรืองกิจ ผกก.จังหวัดอ่างทอง และ รางวัลการแต่งกายดีเด่น นายบุญสืบ แซ่เฮง[:]

[:th]นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต[:]

[:th]

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน รัตนบัณฑิตหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561ณ ห้องวิจิตรา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  ที่ RBAC HALL มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต[:]

[:th]นายกสมาคมกีฬากีฬาไทย แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [:]

[:th]

 

วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา นายกสมาคมกีฬากีฬาไทย แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี[:]

[:th]อุปนายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเสวนากฎกติกาหมากรุกไทย ครั้งที่2 [:]

[:th]

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 คุณสุจินต์  พิทักษ์  อุปนายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมประชุมเสวนากฎกติกาหมากรุกไทย ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรี[:]

[:th]”กีฬาหมากกระดาน” เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45[:]

[:th] กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาหมากกระดาน ประเภทการแข่งขัน  1. หมากรุกไทย บุคคลชาย     2. หมากรุกไทย บุคคลหญิง  3. หมากรุกไทย คู่ชาย  4. หมากรุกไทย คู่หญิง  5. หมากรุกไทย คู่ผสม  6. หมากรุกไทย ทีมชาย  7. หมากรุกไทย ทีมหญิง  8. หมากรุกสากล บุคคลชาย  9. หมากรุกสากล บุคคลหญิง  10. หมากรุกสากล คู่ชาย  11. หมากรุกสากล คู่หญิง  12. หมากรุกสากล คู่ผสม  13. หมากรุกสากล ทีมชาย  14. หมากรุกสากล ทีมหญิง  15. หมากล้อม บุคคลชาย  16. หมากล้อม บุคคลหญิง  17. หมากล้อม คู่ชาย…

[:th]พิธีเปิด สถาบันหมากรุกไทย ตักกะศิลาดินแดง[:]

[:th]

นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ มอบหมายให้ ดร.ทศพร บุญลือ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิด สถาบันหมากรุกไทย ตักกะศิลาดินแดง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560[:]