กิจกรรมล่าสุด

อบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย)

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย) ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ กาเด้นท์ โดยท่านสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

Read More