โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาหมากรุกไทย

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาหมากรุกไทย ระดับชาติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโต่บักเส็ง จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยยุทธศิลป์

โครงการการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยยุทธศิลป์ ระดับชาติ รุ่นที่ 1 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564

การแข่งขันกีฬาวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และ การแข่งขันกีฬาว่าวไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน ว่าวไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ️ชนะเลิศ ทีมว่าวจากสมุทรสาคร(เม่น.มหาชัย) รองชนะเลิศ ทีมว่าวจากก.ท.ม ซายมิชแคชร รองชนะเลิศอันอับสอง ทีมว่าวจากสมุทรสงครามครับ วิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศ ทีมมัจฉานุ รองชนะเลิศ ทีมนนทบุรีพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับสอง ทีมเบญจมราชรังสฤษฎิ์

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ศาลาว่ากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระเพื่อพิจารณา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำเสนอและกล่าวถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาไทย โดยมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามช่วงวันเวลาดังกล่าว           สำหรับการแข่งขันว่าวไทยชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแล้วนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1YlF4hhhCFdl0sfQbITQ3-t5ogPgkbxbk/view?usp=sharing

กิจกรรมการแข่งขันหมากรุกไทย (ออนไลน์)

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันหมากรุกไทย (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติรุ่นที่ 1

ขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ร่วมกันทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี โดยเมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติรุ่นที่ 1 พิธีเปิดโดยท่านสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมคมกีฬากีฬาไทยฯ และ อ.นัฐฐวัษณ์ องค์ปรีชา ประธานคณะอนุกรรมการกีฬากระบี่กระบอง กล่าวรายงาน

สมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติ รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ. โรงแรม โต่บักเส็ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาง กกท. ขอให้เลื่อนจัดการแข่งขันออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไป

สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ว่าวภาคใต้ จัดการแข่งขันว่าวบินสูง สืบสานวัฒนธรรม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง