โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาหมากรุกไทย

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาหมากรุกไทย ระดับชาติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโต่บักเส็ง จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยยุทธศิลป์

โครงการการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยยุทธศิลป์ ระดับชาติ รุ่นที่ 1 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564

โครงการอบรมบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับชาติรุ่นที่ 1

โครงการอบรมบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับชาติรุ่นที่ 1 โดยสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างวันที่ 26-28 มิย.2562 ณ โรงแรม โต่บักเส็ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน

การฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2562

การฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2562

[:th]วันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา…[:]

[:th] นายอธิป คชศักดิ์เดชา ตัวแทนจากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร “ โครงการ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C-License ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพไปสู่ระดับ A, B, C License ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และดำเนินการฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี[:]