กิจกรรมการแข่งขันหมากรุกไทย (ออนไลน์)

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันหมากรุกไทย (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การแข่งขันกีฬาหมากกรุกไทย ชิงชนะเลิศกองทัพบก

กองทัพบกร่วมกับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันภายในเพื่อกระชับมิตรและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ระหว่าวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ อาคารกองทัพบกภาคที่สอง จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทกีฬาหมากกระดาน เด็กชาย สัณห์ กางกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทกีฬาหมากกระดาน เด็กชาย สัณห์ กางกรณ์

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากฮอสไทย อบจ.ขอนแก่นรุ่นเยาวชนชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นอายุไม่เกิน10/12/14/16/18ปีเรียงตามลำดับ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากฮอสไทย อบจ.ขอนแก่นรุ่นเยาวชนชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นอายุไม่เกิน10/12/14/16/18ปีเรียงตามลำดับ

ประมวลภาพรับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอส อบจ.ขอนแก่นครั้งที่12 ณ.หอประชุม อบจ.จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพรับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอส อบจ.ขอนแก่นครั้งที่12 ณ.หอประชุม อบจ.จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่นครั้งที่12 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่นครั้งที่12 จัดระดับนักกีฬาหมากรุกไทยสนามที่3 ชนะเลิศ นายสุภัทร เล็กแจ่ม รองฯ1 นายจักรกฤษณ์ สุรักษ์ขินี รองฯ2 นายบุญสืบ แซ่เฮง รองฯ3 นายวรเทพ ทิมศรี

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น รุ่นประชาชนทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)รอบที่6รอบสุดท้าย

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น รุ่นประชาชนทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)รอบที่6รอบสุดท้าย

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น จัดระดับสนามที่3รุ่นประชาชนทั่วไปรอบที่6รอบสุดท้าย

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น จัดระดับสนามที่3รุ่นประชาชนทั่วไปรอบที่6รอบสุดท้าย

ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอสไทย

ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ ประธานสถาบันตักกะศิลาดินแดง อุปนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ประธานคณะอนุกรรมการสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอสไทย ให้นายสมชาย อิฐรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ขอนแก่นผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอสไทยจัดระดับสนามที่3และเยาวชนชิงแชม์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ