โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกระบี่กระบอง

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬากระบี่กระบอง ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านอุปนายกสมาคมฯ คุณสุจินต์ พิทักษ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษา 30 ท่าน จาก 13 จังหวัด

39 Festival Internazionaledell’ Aquilone PinarellaCervia Ravenna Beach

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. ได้นำทีมโดย คุณสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯและ ทีมนักกีฬาจุฬา-ปักเป้า ว่าวสูงของไทย เข้าร่วมรายการ
39 Festival Internazionaledell’ Aquilone PinarellaCervia Ravenna Beach, ประเทศ Italy ในหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

อบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย)

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย) ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ กาเด้นท์ โดยท่านสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

ประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากีฬาไทยฯ

วันที่ 4 เมษายน 2562 คณะอนุกรรมการกระบี่กระบองไทย สมาคมกีฬากีฬาไทยฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากีฬาไทยฯ เพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกระบี่กระบอง ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ดร. ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคม กีฬากีฬาไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมารบริหารร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาว่าวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสงขลาและชมรมกีฬาว่าวจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาว่าวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีว่าวเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 904 ตัว โดยจัดการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทว่าวสูง จำนวน 588 ตัว และ ประเภทว่าวเสียงดังจำนวน 346 ตัว โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่าวสูงได้แก่อันดับ 1 ทีมเทศบาลควนลัง อันดับ 2 ทีมแคล้วลมบน อันดับ 3 ทีมเทพวายุ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่าวเสียงดังได้แก่อันดับ 1 ทีมโกถวิล อันดับ 2 ทีมหนูแดง และอันดับ 3 ทีมรวมมิตร