[:th]

นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 53 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้กับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ และ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา[:]