โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาหมากกระดาน

ggggggggg ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาหมากกระดาน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาชมรม  ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 มหาวิทยาลัยบูรพา