การแข่งขันกีฬาดาบไทย “พละศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 39

การแข่งขันกีฬาดาบไทยกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “พละศึกษาเกมส์”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2557  ณ โดมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

 

ชมภาพเพิ่มเติม  www.facebook.com/thaisports.org

คลิปวีดีโอการแข่งขัน  https://thaisports.org/?page_id=1346