การแข่งขันกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ตามที่ สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย   ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2557 ณ อาคารจันทนยิ่งยง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บัดนี้การแข่งขันได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ -สรุปผลการแข่งขัน -ประมวลภาพผลการแข่งขัน www.facebook.com/thaisports.org