ขอเชิญชมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ขอเชิญชมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง

ขอเชิญชมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ คลอง ลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการขอเชิญชมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ คลอง ลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ