การบันทึกเทป ” รายการยิ้มสบายสไตล์สยาม” ที่WBTV กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ของสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  การบันทึกเทป ” รายการยิ้มสบายสไตล์สยาม”  ที่WBTV กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ของสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   ดำเนินรายการโดย พ.ต.ท. ธนพัฒน์  สีหะวงค์ (สวป.สน.ลาดพร้าว) และแขกรับเชิญ คุณครูสุดสงวน  ทองมา ประธานอนุกรรมการฝ่าย กีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ คุณครูวิรัตน์  เกิดเงิน   ประธานอนุกรรมการฝ่าย กีฬาตะกร้อลอดห่วง สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์