คุณธนกร จิรภาสุขสกุล ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน เรือยาวขุด ยาว 85.5เมตร เรือยาวชุดที่ยาวที่สุดในโลก

คุณธนกร จิรภาสุขสกุล กรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน เรือยาวขุด ยาว 85.5เมตร เรือยาวชุดที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีสส.สอซกคา และผู้ว่าจังหวัดไพเวง ประเทศกัมพูชา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา