การแข่งขันกีฬาเรือยาวขุดประเพณีประจำปี ๒๕๖๑ ‘’ หงส์ทองมหกรรมเรือยาวขุดประเพณี ‘’

การแข่งขันกีฬาเรือยาวขุดประเพณีประจำปี ๒๕๖๑ ‘’ หงส์ทองมหกรรมเรือยาวขุดประเพณี ‘’ สรุปผลการแข่งขัน – ประเภทเรือยาวโบราณ 35 ฝีพาย ( ประเภท ก1. ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้แก่ เรือแม่ไพรคำสอน จ.อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ เรือเทพศิริหงษ์ทอง จ.อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ เรือแก้วตาแม่ จ.อุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ เรือนางสาวสไบทอง จ.ศรีสะเกษ – ประเภทเรือยาวโบราณ 35 ฝีพาย ( ประเภท ก2. ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้แก่ เรือเจ้าพ่อขุนจง จ.ยโสธร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3…