งาน “รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานงานแถลงข่าวพร้อมด้วยคุณปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ งาน “รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่​ 12ธันวาคมที่ผ่านมา