ผลการแข่งขัน รายการแข่งขันหมากรุกไทย (ประเภท ก-ข)

ผลการแข่งขัน รายการแข่งขันหมากรุกไทย (ประเภท ก-ข) งานประจำปี ศาลเจ้าพ่อเสือ ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ประเภท ถ้วย ก. รางวัลชนะเลิศ คุณบุญสืบ แซ่เฮงรางวัลรองชนะเลิศ คุณดานุภาพ สังข์สุวรรณรางวัลอันดับ 3 คุณพอจิตร์ อร่ามจิตร์รางวัลอันดับ 4 คุณพิมล แซ่ฉั่ว ประเภท ถ้วย ข. รางวัลชนะเลิศ คุณภานุวัฒน์ เถาวัลย์รางวัลรองชนะเลิศ คุณจามร ระยองรางวัลอันดับ 3 คุณกนกศักดิ์ ปรกฟ้ารางวัลอันดับ 4 คุณจอมพล บางพระ ประเภท เยาวชน 15 ปี รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ปิ่นเปรมสิน หนูดาษ โรงเรียนหอวังรางวัลรองชนะเลิศ ด.ช.ศักดิพัฒน์ กิ่งพุ่ม โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน”รางวัลอันดับ 3 ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา