การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมและเชียร์​ การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ ลานสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทว่าวสูง ประเภทว่าวเสียงดัง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์