การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยมหกรรมกีฬาไทย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน10/12/14/16/18 ปี รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ3

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยมหกรรมกีฬาไทย
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน10/12/14/16/18 ปี
รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ3

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยมหกรรมกีฬาไทย รุ่นประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ3

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยมหกรรมกีฬาไทย
รุ่นประชาชนทั่วไป
รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ3

การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประเภททีม Muaythai Team รุ่นทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์
ประเภททีม Muaythai Team
รุ่นทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย