กิจกรรมโชว์ว่าวและร้านค้าขายว่าว

พอร์โต โก ท่าจีน ร่วมกับ นายพนัส เทียนศิริ กรรมการว่าวไทยของสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงกิจกรรมโชว์ ว่าวสาย 220 ตัว มีความยาว 1500 เมตร ภายในงานมีร้านค้าจำหน่ายว่าวให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น. ณ.จุดแวะพัก พอร์โต โก ท่าจีน