บันทึกรายการ “ไทยกีฬา” (กีฬาดาบไทย) ช่อง GMM. SPORT EXTRA

            สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านเลขาธิการสมาคม พันเอกดำรงค์ สิมะขจรบุญ ได้กล่าวถึงความสำคัญของกีฬาไทย การสนับสนุนกีฬาดาบไทย ในการผลักดันให้มีการเล่นอย่างแพร่หลาย และพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับประธานอนุกรรมการกีฬาดาบไทย นายอนุชัย โชติพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์รายการ “ไทยกีฬา”(กีฬาดาบไทย) ช่อง GMM. SPORT EXTRA แนะนำประวัติความเป็นมา และกติกกาการแข่งขันกีฬาดาบไทย  และร่วมด้วย อ.ปัทมา โฉมมณี และ อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม อาจารย์ประจำชมรมดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว ม.เกษตรศาสตร์ และนักกีฬาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.หอการค้า และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ณ ชมรมดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว ม.เกษตรศาสตร์ ชมภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.425197584293429.1073741867.288768791269643&type=1

งานแสดงว่าวจุฬา-ปักเป้า “สมุทรสาคร นครแห่งความซื่อสัตย์”

                สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมจัดาน “สมุทรสาคร นครแห่งความซื่อสัตย์” ณ บริเวณหน้าศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งกำหนดจัดงานมีขึ้นระหว่าง 7-9 และ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของพันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย ในเหตุการณ์คัดท้ายเรือพระที่นั่งสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ชนกิ่งไม้ใหญ่ทำให้โขนเรือหัก พันท้ายนรสิงห์กราบทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทัยสั่งประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลขึ้นสูงเพียงตาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ปัจจุบันพันท้ายนรสิงห์จึงเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก ในด้านความซื่อสัตย์และจงรักภักดี                …

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “ชลเกมส์”

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “ชลเกมส์” ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 31 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นอาชีพในระดับสากล โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีการนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8,951 คน เจ้าหน้าที่ควบคุมทีม 3,412 คน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  รวม 214 แห่ง และมีการแข่งขันกีฬาบังคับ 12 ชนิด แบ่งเป็นประเภทอายุ 12 ปี อายุ 14 ปี อายุ 16 ปี และอายุ 18 ปี ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่…

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแข่งขันกีฬาดาบไทย และหมากรุกไทย ในการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  “มอดินแดงเกมส์”  โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่าง     วันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น “มอดินแดงเกมส์” จัดขึ้นภายใต้ตามแนวคิดและคำขวัญประจำการแข่งขันที่ว่า “Mor Din Daeng More, Than Games” ซึ่งสื่อความหมายว่าสิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 จะได้มากกว่าเกมส์กีฬา นั้นคือความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานอย่างเป็นทีมกับเพื่อนต่างสถาบัน และจะยังความประทับใจกลับไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง

อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา

นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ให้กับ นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เมื่อวันก่อน

การแข่งขันเรือยาวบุญประเพณีปลอดเหล้า ณ วัดบัวงาม จ.ราชบุรี

นางสาวปริยากร รัตนสุบบรรณ นายกสมาคตของคนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และส่งเสริมให้ประชาชนชาวตำบลบ้านม่วง และตำบลใกล้เคียงได้แสดงออกถึงมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือยาว บุญประเพณีปลอดเหล้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดบัวงาม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยถ่ายทอดสดการแข่งขันทางแกรมมี่สปอร์ตเอ็กซ์ตร้าตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ การแข่งขันประเภท ก.๑ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ ชาติทองผาภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศรีพรชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เกรียงเดชรัตน์ การแข่งขันประเภท ก.๒ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศรีวารินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑…

งานมหกรรมกีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

นางสาวปริยากร  รัตนสุบรรณ  นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหากรรมกีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง บริเวณหน้าวัดพระแก้ว  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2556 กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการกีฬาไทยทุกชนิด การสาธิต และการแข่งขันกีฬา กีฬากระบี่ กระบอง  ว่าวไทย กีฬาตะกร้อลอดห่วง และมวยไทย ถ่ายทอดสดทางแกรมมี่ สปอร์ต เอ็กซ์ตร้า ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น. ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ชมภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384571238356064.1073741862.288768791269643&type=3

งานแถลงข่าวมหกรรมกีฬาไทย 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน มหกรรมกีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง บริเวณหน้าวัดพระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวปริยากร  รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในงานมหกรรมกีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชในปีนี้  ขอการันตีความยิ่งใหญ่ของกีฬาไทยที่แสดงออกซึ่งความเป็นไทย และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็น มวยไทย กระบี่กระบอง ว่าวไทย ตะกร้อลอดห่วง เรือยาว หมากกระดาน ดาบไทย และกีฬาพื้นบ้าน การสาธิตการประดิษฐ์ว่าวไทย – ว่าวจุฬา ชมการแข่งขันว่าวไทย – ว่าวจุฬาอาทิเช่น ว่าวสวยงาม, ว่าวผาดโผน, ว่าวไฟ ฯลฯโดยเปิดให้ผู้ชมงานเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป ส่วนในเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. เป็นการแข่งขันกีฬามวยไทย  มหกรรมมวยไทยโลกเฉลิมพระเกียรติ ๕…

การแข่งขันแม่โจ้หมากรุกไทย ครั้งที่ 1

การแข่งขันแม่โจ้หมากรุกไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/thanaphon.thanarotrung/media_set?set=a.650084365041941.1073741841.100001211502618&type=1