การแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาง กกท. ขอให้เลื่อนจัดการแข่งขันออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกระบี่กระบอง

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬากระบี่กระบอง ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านอุปนายกสมาคมฯ คุณสุจินต์ พิทักษ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษา 30 ท่าน จาก 13 จังหวัด

การแสดงกระบี่​กระบอง​ โดยสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ ในงานรักชาติ​ 4.0

การแสดงกระบี่​กระบอง​ โดยสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ ในงานรักชาติ​ 4.0คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ​ ณ​ อนุสรณ์​สถานแห่งชาติ​ กรุงเทพ​มหานคร​

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง แห่งชาติ

BMC NEWS สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง แห่งชาติ รับชมได้ที่

สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์ ประธานอนุกรรมการกีฬากระบี่-กระบอง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายโชคอนันต์  อังสกุลอาภรณ์ ประธานอนุกรรมการกีฬากระบี่-กระบอง เป็นผู้แทนสมาคมฯ  ร่วมในพิธีเปิดงานประจำปีวัดไร่ขิง ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2560   ณ  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศการแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย ภาพบรรยากาศการแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย

ภาพบรรยากาศการแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๐-๒๔เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง ภาพบรรยากาศการแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๐-๒๔เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง

การแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย โดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย โดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย โดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวงในงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย การแสดงกะบี่กะบองและดาบไทย โดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวงในงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย