อบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย)

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย) ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ กาเด้นท์ โดยท่านสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

ประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากีฬาไทยฯ

วันที่ 4 เมษายน 2562 คณะอนุกรรมการกระบี่กระบองไทย สมาคมกีฬากีฬาไทยฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากีฬาไทยฯ เพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกระบี่กระบอง ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ดร. ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคม กีฬากีฬาไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมารบริหารร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาว่าวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสงขลาและชมรมกีฬาว่าวจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาว่าวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีว่าวเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 904 ตัว โดยจัดการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทว่าวสูง จำนวน 588 ตัว และ ประเภทว่าวเสียงดังจำนวน 346 ตัว โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่าวสูงได้แก่อันดับ 1 ทีมเทศบาลควนลัง อันดับ 2 ทีมแคล้วลมบน อันดับ 3 ทีมเทพวายุ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่าวเสียงดังได้แก่อันดับ 1 ทีมโกถวิล อันดับ 2 ทีมหนูแดง และอันดับ 3 ทีมรวมมิตร

การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมและเชียร์​
การแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562
ณ ลานสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ประเภทว่าวสูง
  2. ประเภทว่าวเสียงดัง

ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวงการกีฬาหมากกระดานของไทย

การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาหมากกระดานฯ นำโดย ประธานฝ่ายฯ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ พร้อมกรรมการสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอุปนายกสุจินต์ พิทักษ์ (ปฎิบัติหน้าที่แทน นส.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมฯ) พร้อมที่ปรึกษาฯกิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย และ กรรมการสมาคมฯ ดร.ทศพร บุญลือ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพ โดยมีเนื้อหาในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวงการกีฬาหมากกระดานของไทย คือ หมากรุกไทย หมากฮอสไทย และ หมากสกา ทั้งการจัดการแข่งขัน การอบรมกรรมการผู้ตัดสิน และ การอบรมผู้ฝึกสอน ให้มีความร่วมมือกันในทุกๆภาคส่วน ทั้งชมรมหมากกระดานต่างๆในทุกจังหวัด ในทุกสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมุ่งเน้นความร่วมมือกับสมาคมกีฬาจังหวัด และส่งเสริมการแข่งขันในทุกระดับ ในที่ประชุมมุ่งหวังจะให้กีฬาหมากกระดานทั้ง 3 ประเภท เข้าร่วมแข่งขันชิงชัยกันในกีฬาแห่งชาติ และ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นที่เยาวชน และ…