ผลักดันวัฒนธรรมไทย สินค้าไทยไปจีน ด้วย กีฬา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารเฉลิมพระเกืยรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ และบริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ กีฬาไทย วัฒนธรรม และความเป็นไทย สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน บันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท วันทรงชัย จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการบริษัท คุณสุจินต์ พิทักษ์ และ บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ดร.นรีรัตน์ ร้ตนพรวิเศษกุล…

นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมงาน” พิธีไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ของกรมพลศึกษา” วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมงาน” พิธีไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ของกรมพลศึกษา” วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทกีฬาหมากกระดาน เด็กชาย สัณห์ กางกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทกีฬาหมากกระดาน เด็กชาย สัณห์ กางกรณ์

เชิญร่วมการแข่งขัน “กีฬาวิ่งเปี้ยว จินดาบำรุงเกมส์ ครั้งที่ 1” ( รับสมัครถึงวันที่ 9 ธันวาคม นี้ )

เชิญร่วมการแข่งขัน “กีฬาวิ่งเปี้ยว จินดาบำรุงเกมส์ ครั้งที่ 1”   ( วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ) แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นอายุ 10ปี และ รุ่นอายุ 12ปี  ( รับสมัครถึงวันที่ 9 ธันวาคม )

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย”ศึกชิงเจ้ายุทธจักรหมากรุกไทย” ณ วัดณัฏฐิวนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย”ศึกชิงเจ้ายุทธจักรหมากรุกไทย” ณ วัดณัฏฐิวนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม ชนะเลิศ นายณัฏฐ์ สุทธิธรรมวสี รองฯ1. นายสุภัทร เล็กแจ่ม รองฯ2. นายทินกฤต อรุณนันทพานิช รองฯ3. นายธีรวัฒน์ ฤทธิ์เรือง