เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ศาลาว่ากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระเพื่อพิจารณา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำเสนอและกล่าวถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาไทย โดยมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามช่วงวันเวลาดังกล่าว           สำหรับการแข่งขันว่าวไทยชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแล้วนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1YlF4hhhCFdl0sfQbITQ3-t5ogPgkbxbk/view?usp=sharing

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติรุ่นที่ 1

ขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ร่วมกันทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี โดยเมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติรุ่นที่ 1 พิธีเปิดโดยท่านสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมคมกีฬากีฬาไทยฯ และ อ.นัฐฐวัษณ์ องค์ปรีชา ประธานคณะอนุกรรมการกีฬากระบี่กระบอง กล่าวรายงาน

สมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติ รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ. โรงแรม โต่บักเส็ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาง กกท. ขอให้เลื่อนจัดการแข่งขันออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไป

สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ว่าวภาคใต้ จัดการแข่งขันว่าวบินสูง สืบสานวัฒนธรรม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันกีฬาหมากกรุกไทย ชิงชนะเลิศกองทัพบก

กองทัพบกร่วมกับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันภายในเพื่อกระชับมิตรและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ระหว่าวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ อาคารกองทัพบกภาคที่สอง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมโชว์ว่าวและร้านค้าขายว่าว

พอร์โต โก ท่าจีน ร่วมกับ นายพนัส เทียนศิริ กรรมการว่าวไทยของสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงกิจกรรมโชว์ ว่าวสาย 220 ตัว มีความยาว 1500 เมตร ภายในงานมีร้านค้าจำหน่ายว่าวให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น. ณ.จุดแวะพัก พอร์โต โก ท่าจีน

เริ่มแล้ว “มหกรรมการต่อสู้กีฬาไทยฯ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี63 ที่สนามกีฬานิมิตรบุตร

เริ่มแล้ว “มหกรรมการต่อสู้กีฬาไทยฯ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี63 ที่สนามกีฬานิมิตรบุตร เมื่อเวลา 18.00 น.วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ โดย ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และกรมพลศึกษา จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ มหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย การแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2563 , การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์เยาวชน , การแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน สำหรับแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน นายปกาศิต เอี่ยมบุตร ผอ.กลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา, ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมฯ, ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ประธานกรรมการบริษัท วันทรงชัย, นายสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ, นายพานิช…