งานแถลงข่าวหมากฮอดการไฟฟ้า PEA OPEN ครั้งที่22

คุณกิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย. กรรมการบริหารและ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข ประธานอนุกรรมการกีฬาหมากระดาน สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวหมากฮอดการไฟฟ้า PEA OPEN ครั้งที่22 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ.อาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาใหญ่ งามวงษ์วาน

โครงการอบรมบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับชาติรุ่นที่ 1

โครงการอบรมบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับชาติรุ่นที่ 1 โดยสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างวันที่ 26-28 มิย.2562 ณ โรงแรม โต่บักเส็ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน

การฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2562

การฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

พิธีแถลงข่าว มหกรรมกีฬาไทย นอร์ธกรุงเทพ กีฬาภูมิปัญญากับคุณค่าที่คู่ควรอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ได้มีพิธีแถลงข่าว มหกรรมกีฬาไทย นอร์ธกรุงเทพ กีฬาภูมิปัญญากับคุณค่าที่คู่ควรอนุรักษ์ โดยมีอธิบดีกรมพลศึกษา อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพและดร.ทศพร บุญลือ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ร่วมงานดังกล่าว เพื่อสืบสานกีฬาไทยให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมหมากรุกคน ในมหกรรมกีฬาไทย เร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน เทศบาล 2 วัดเสนหา อำเภอ จังหวดันครปฐม ทางสมาคมกีฬาไทยฯ ได้จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างอนุกรรมการกระบี่กระบอง สมาคมกีฬาไทยฯ และอนุกรรมการหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยฯ เพื่อจัดกิจกรรมหมากรุกคน ในมหกรรมกีฬาไทย ซึ่งจะมีขึ้นเร็วๆนี้

มหกรรมกีฬาไทย ณ ลานพลาซ่า การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมหกรรมกีฬาไทย ณ ลานพลาซ่า การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาค 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป