ประกวดว่าวไทยโบราณ ในงานกาชาด ปี 2561 เพื่อรักษาว่าวไทยโบราณให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง.

ประกวดว่าวไทยโบราณ ในงานกาชาด ปี 2561 เพื่อรักษาว่าวไทยโบราณให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ชิงโลห์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมเงินรางวัล มูลค่ากว่า 30,000 บาท


• ชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานกาชาด ระหว่างวันที่ 23พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 ณ บริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร อาทิ การจัดนิทรรศการว่าวไทย 4 ภาค , การจัดนิทรรศการว่าวที่ได้รับรางวัลและว่าวที่เข้าร่วมการประกวด , กิจกรรม DIY ,การสาธิตการทำว่าวจากวัสดุธรรมชาติ , การโชว์บนท้องฟ้า , อุโมงค์ว่าวยิ่งใหญ่อลังการ

[:th]เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ได้มีการแถลงข่าวงาน เทศกาลว่าวนานชาติประเทศไทย ปี2561 โดยมี รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณ สุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณ พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล ต. ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ คุณ ปริยากร รัตนสุบรรณ. และคุณ รอน สปาวติ้งส์ นักบินว่าว โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 23-25 มีนาคม2561 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ ในงานจะมีว่าวไทยและว่าวนานาชาติมากมาย[:]

[:th][:]

[:th]สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://thaisports.org[:]

[:th]ประวัติความเป็นมาของว่าวไทย คำว่า  “ว่าว” เป็นคำที่คนไทยทุกชั้นทุกสมัยคุ้นเคย และสัมผัสมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ  ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ข้าราชการ ข้าราชบริพาร และพระมหากษัตริย์ แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงว่าวจุฬา-ปักเป้า ซึ่งเป็นว่าวเอกลัษณ์ของไทยที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งยังเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในสมัยโบราณที่พระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตทางโปรดปรานและจัดให้มีการเล่นแข่งขันหน้าพระที่นั่งอีกด้วย ประเภทของว่าว ว่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ว่าวแผง (FLAT TYPE) ว่าวประเภทนี้เป็นว่าวที่มีแต่เพียงส่วนกว้าง และส่วนยาวเท่านั้นไม่มีส่วนหนา จึงเป็นว่าวที่ออกมาแบนราบเช่น ว่าวจุฬา-ปักเป้า ว่าวงูและว่าวอีลุ้ม เป็นต้น ว่าวภาพ (BOX TYPE) ว่าวประเภทนี้ เป็นว่าวที่มีส่วนกว้างส่วนยาว และส่วนหนา อาจจะเน้นไปในรูปแบบของแนวความคิด หรือเน้นไปในรูปแบบของความสวยงามก็ได้ เช่น ว่าวนก ว่าวรูปคนต่างๆ และว่าวแสดงความคิดที่เป็นคติก็ได้ การเล่นว่าวในประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ.1781-1981) คือ สมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (หรือพระร่วง) นั่นเอง ว่าวที่รู้จักกันมาก ได้แก่ “ว่าวหง่าว” หรือ ว่าวตุ๋ยดุ่ย ซึ่งจะใช้ชักขึ้นในพิธี “แคลง” ทุกหนทุกแห่งเป็นความเชื่อของประชาชนในสมัยนั้นว่า เพื่อเป็นการเรียกลม หรือความโชคดีให้เกิดขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า…

” กินลมชมว่าว ชายหาดแสงจันทร์ “ชมนิทรรศการว่าวทุกชนิดและมีการแสดงว่าวภาคสนามนานาชนิด ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 59 ณ หาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง” กินลมชมว่าว ชายหาดแสงจันทร์ “ชมนิทรรศการว่าวทุกชนิดและมีการแสดงว่าวภาคสนามนานาชนิด ในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 59 ณ หาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

ขอเชิญเที่ยวงาน” กินลมชมว่าว ชายหาดแสงจันทร์ ” สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัด ระยอง  จัดงาน ” กินลมชมว่าว ชายหาดแสงจันทร์ “ชมนิทรรศการว่าวทุกชนิดและมีการแสดงว่าวภาคสนามนานาชนิด ในวันศุกร์ที่ 11  มี.ค. 59  ณ หาดแสงจันทร์  อ.เมือง  จ.ระยอง

ขอเชิญเที่ยวงาน” กินลมชมว่าว ชายหาดแสงจันทร์ ” สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัด ระยอง  จัดงาน ” กินลมชมว่าว ชายหาดแสงจันทร์ “ชมนิทรรศการว่าวทุกชนิดและมีการแสดงว่าวภาคสนามนานาชนิด ในวันศุกร์ที่ 11  มี.ค. 59  ณ หาดแสงจันทร์  อ.เมือง  จ.ระยอง

พิธีเปิดงานว่าวจุฬาปักเป้า งานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่พิธีเปิดงานว่าวจุฬาปักเป้า งานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี,คุณปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พิธีเปิดงานว่าวจุฬาปักเป้า งานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี,คุณปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พิธีเปิดงานว่าวจุฬาปักเป้า งานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

งานแสดงว่าวจุฬา-ปักเป้า “สมุทรสาคร นครแห่งความซื่อสัตย์”

                สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมจัดาน “สมุทรสาคร นครแห่งความซื่อสัตย์” ณ บริเวณหน้าศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งกำหนดจัดงานมีขึ้นระหว่าง 7-9 และ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของพันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย ในเหตุการณ์คัดท้ายเรือพระที่นั่งสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ชนกิ่งไม้ใหญ่ทำให้โขนเรือหัก พันท้ายนรสิงห์กราบทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทัยสั่งประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลขึ้นสูงเพียงตาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ปัจจุบันพันท้ายนรสิงห์จึงเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก ในด้านความซื่อสัตย์และจงรักภักดี                …