เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ศาลาว่ากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระเพื่อพิจารณา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำเสนอและกล่าวถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาไทย โดยมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามช่วงวันเวลาดังกล่าว           สำหรับการแข่งขันว่าวไทยชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแล้วนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1YlF4hhhCFdl0sfQbITQ3-t5ogPgkbxbk/view?usp=sharing

Details

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติรุ่นที่ 1

ขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ร่วมกันทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี โดยเมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติรุ่นที่ 1 พิธีเปิดโดยท่านสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมคมกีฬากีฬาไทยฯ และ อ.นัฐฐวัษณ์ องค์ปรีชา ประธานคณะอนุกรรมการกีฬากระบี่กระบอง กล่าวรายงาน

Details

สมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง ระดับชาติ รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ. โรงแรม โต่บักเส็ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาง กกท. ขอให้เลื่อนจัดการแข่งขันออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไป

Details

สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ว่าวภาคใต้ จัดการแข่งขันว่าวบินสูง สืบสานวัฒนธรรม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง

Details

การแข่งขันกีฬาหมากกรุกไทย ชิงชนะเลิศกองทัพบก

กองทัพบกร่วมกับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันภายในเพื่อกระชับมิตรและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ระหว่าวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ อาคารกองทัพบกภาคที่สอง จังหวัดนครราชสีมา

Details

กิจกรรมโชว์ว่าวและร้านค้าขายว่าว

พอร์โต โก ท่าจีน ร่วมกับ นายพนัส เทียนศิริ กรรมการว่าวไทยของสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงกิจกรรมโชว์ ว่าวสาย 220 ตัว มีความยาว 1500 เมตร ภายในงานมีร้านค้าจำหน่ายว่าวให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น. ณ.จุดแวะพัก พอร์โต โก ท่าจีน

Details