เริ่มแล้ว “มหกรรมการต่อสู้กีฬาไทยฯ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี63 ที่สนามกีฬานิมิตรบุตร

เริ่มแล้ว “มหกรรมการต่อสู้กีฬาไทยฯ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี63 ที่สนามกีฬานิมิตรบุตร เมื่อเวลา 18.00 น.วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ โดย ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และกรมพลศึกษา จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ มหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย การแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2563 , การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์เยาวชน , การแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน สำหรับแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน นายปกาศิต เอี่ยมบุตร ผอ.กลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา, ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมฯ, ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ประธานกรรมการบริษัท วันทรงชัย, นายสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ, นายพานิช…

ระเบียบการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประจำปี 2563

ระเบียบการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ประจำปี 2563 การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ “มวยไทยยุทธศิลป์” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของบรรพชนซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทย โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารนิมิบุตร กรุงเทพฯ

ผลักดันวัฒนธรรมไทย สินค้าไทยไปจีน ด้วย กีฬา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารเฉลิมพระเกืยรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ และบริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ กีฬาไทย วัฒนธรรม และความเป็นไทย สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน บันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท วันทรงชัย จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการบริษัท คุณสุจินต์ พิทักษ์ และ บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ดร.นรีรัตน์ ร้ตนพรวิเศษกุล…

นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมงาน” พิธีไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ของกรมพลศึกษา” วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมงาน” พิธีไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ของกรมพลศึกษา” วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ